Soorten personeelscategorieân zijn er in Quinyx en wat doen ze?

Updated 12/3/21 by Leigh Hutchens

U voegt uw eigen personeelscategorieën in het systeem toe waarbij elke categorie een bijbehorende rol zal hebben. 

Lijst van Quinyx-rollen:

  • Manager - Toegang tot de admin-portal en dit is de hoogste rol in Quinyx
  • Districtsmanager - Toegang tot de admin-portal en is manager over een specifieke regio (meerdere eenheden)
  • Lokale Manager - Toegang tot admin-portal en slechts één unit
  • Afdelingsmanager - Toegang tot admin-portal, maar beperkt tot het beheren van de eigen afdeling en geen toegang tot de hele unit
  • Personeel - Toegang tot de personeelsportal en kan alleen de eigen tijden bewerken (indien toegestaan) in de personeelsportal en mobiele app.

How did we do?