Werknemer verplaatsen

Updated 17/3/20 by Leigh Hutchens

Als u een werknemer van de ene naar de andere unit wilt verplaatsen, moet u de rol van Manager hebben. Iedereen met een andere rol dan Manager, zal niet de keuzelijst zien waarin de unit kan worden veranderd.

Als u een werknemer wilt verplaatsen, opent u de werknemerskaart en selecteert u het tabblad Categorieën. Hier ziet u de keuzelijst genaamd Unit. Zodra u een nieuwe unit in de lijst selecteert en op Opslaan klikt, wordt de werknemer onmiddellijk naar de nieuwe unit verplaatst.


How did we do?