UT genereren bij schending minimum weekrust

Updated 12/3/21 by Leigh Hutchens

In de werknemersovereenkomst en het tabblad Tijd vindt u de parameter Dienst tijdens wekelijkse rust". Zodra u deze functie activeert, zult u moeten bepalen welke UT-type moet worden gegenereerd wanneer de werknemer een dienst en een klokactie heeft die de Minimale rust/week overtreedt.


How did we do?