Waarom kan ik niet altijd inklokken met mijn mobiel?

Updated 11/9/20 by Mikael Nylen

De app maakt gebruik van zogenaamde "geofencing" om te bepalen of u binnen het vereiste bereik van uw werkplek bent om te mogen in- of uitklokken. Geofencing bepaalt uw positie door triangulatie met behulp van de mobiele basisstations waarop uw telefoon is aangesloten. Als wifi en/of GPS is ingeschakeld, wordt dit ook gebruikt om de snelheid en nauwkeurigheid van het bepalen van uw locatie verder te verbeteren. Helaas heeft deze technologie zijn beperkingen. De volgende factoren kunnen de nauwkeurigheid verminderen:

  • In een gebied met een onregelmatige mobiele dekking
  • In een afgelegen gebied met weinig basisstations
  • Met wifi uitgeschakeld
  • Als GPS is uitgeschakeld

Ook bepaalt uw werkgever het toegestane bereik van uw werkplek voor in- en uitklokken. Uit ervaring zien we dat het hebben van een kort bereik dramatisch de mogelijkheid om snel in- of uit te klokken aantast aangezien de technologie niet nauwkeurig genoeg is om uw locatie binnen een klein gebied te bepalen. Praat met uw werkgever over het stapsgewijs verhogen van uw bereik totdat het betrouwbaarder werkt.


How did we do?