Mobiel - kennisgeving van interesse

Updated 20/1/21 by Johannes Nordman

Een bericht van interesse is een bericht dat u kunt maken en waarmee u uw manager (s) kunt laten weten dat u op deze datum en tijd in het rooster wilt werken. In het tabblad "Kennisgeving van belangstelling" is het mogelijk om de kennisgeving van belangstelling aan te maken, in te zien en te bewerken. De functionaliteit voor het aanmaken van belangenvermeldingen omvat een herhalingsmogelijkheid die het mogelijk maakt om NOI's te creëren die zichzelf binnen een vaste tijdspanne herhalen.


How did we do?