Mobiel - Kennisgeving van interesse

Updated 10 months ago by Johannes Nordman

Een Notice of Interest (NOI) is een bericht dat u kunt maken en waarmee u aan uw manager(s) aangeeft dat u op deze datum en tijd in het rooster wilt werken. In het tabblad "Belangstelling" is het mogelijk om de melding van interesse aan te maken, te bekijken en te bewerken. De functionaliteit voor het maken van meldingen van interesses omvat een herhalingsoptie die het mogelijk maakt om NOI's te creëren die in een vaste tijdspanne worden herhaald:

In de planningsweergave in de web-app is de NOI zichtbaar voor uw manager om te bekijken.


How did we do?