Mobiel - Roostervoorkeur

Updated 4 months ago by Johannes Nordman

Een roostervoorkeur (NOI) is een melding die u kunt maken om aan te geven aan uw manager(s) dat u op deze datum en tijd in het rooster wilt werken. In het tabblad "Roostervoorkeur" is het mogelijk om roostervoorkeuren te maken, te bekijken en te bewerken. De functionaliteit voor het maken van roostervoorkeuren omvat een herhaaloptie waarmee het mogelijk is om NOIs te maken die zich herhalen in een vaste tijdsperiode:

In de roosterview in de web-app is de NOI zichtbaar voor uw manager om te beoordelen.

Begin met het gebruik van Beschikbaarheid in plaats van Roostervoorkeuren

We dringen er bij al onze klanten op aan om onze Beschikbaarheidsfunctionaliteit te gebruiken in plaats van Roostervoorkeuren. De beschikbaarheidsfunctionaliteit is gebruiksvriendelijker en ondersteunt meer gebruiksscenario's dan onze huidige functie Roostervoorkeur.

Een functie die beschikbaarheid ondersteunt, is het omzetten van een beschikbaarheidsitem in een dienst als manager in de roosterview van de web-app. We ondersteunen ook secties met beschikbaarheid en het selecteren van zowel units als secties bij het maken van beschikbaarheid als gebruiker. We hebben de mogelijkheid geïmplementeerd voor onze gebruikers om hun eigen beschikbaarheidsuren te zien, maken, bewerken en verwijderen in onze mobiele apps. Voor de mobiele apps staat de toestemming voor beschikbaarheid standaard uit en moet deze worden ingeschakeld onder Mobiele en Personeelsportal-toestemmingen in de web.quinyx.com U kunt meer informatie vinden over Beschikbaarheid voor managers in de web-app hier.


How did we do?