UT en overuren

Updated 6/7/21 by Leigh Hutchens

Dit artikel heeft betrekking op Klassiek.

Onder Instellingen of Tijd en UT/Overuren/Feestdagen kunt u globale instellingen definiëren voor onregelmatige tijd, overuren, feestdagen en speciale dagen.

Deze globale instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten als u ervoor kiest om het vinkje bij Standaard gebruiken en andere perioden voor een specifieke overeenkomst niet uit te schakelen.


Om alle bovenstaande waarden aan te maken, gaat u naar het tabblad Tijd of Instellingen en vervolgens naar het submenu UT/Overwerk/Feestdagen.

Ongezellige uren

Hier definieert u welk type asociale uren van toepassing is op elke asociale tijdsperiode van maandag tot en met zondag, 00-24. Er kunnen maximaal 8 niveaus worden gebruikt die verschillende salarisuitkomstniveaus vertegenwoordigen. U stelt het aantal beschikbare niveaus in de eenheidskaart in op het tabblad Diversen.

Creëer onsociale werkuren

 • Klik op Toevoegen.
 • Voer tijdbereik in
 • Voer de asociale tijd in om je aan te melden voor het geselecteerde tijdbereik
 • Sparen
 • Ga door totdat je de instellingen voor asociale tijd hebt ingevuld voor alle relevante asociale tijdsperioden
 • Sparen

Overuren

Tijdens overwerkperiodes kunt u de perioden 00-24 van maandag tot en met zondag aangeven waarop overwerk moet plaatsvinden en welk type.

Overwerkperiodes maken

 • Klik op Toevoegen.
 • Voer tijdbereik in
 • Voer de overuren in om voor het geselecteerde tijdbereik toe te passen
 • Geef aan of voor een deel van de periode afwijkend overwerk geldt
 • Sparen
 • Ga door totdat je de instellingen voor Overuren hebt ingevuld voor alle relevante periodes van niet-sociale uren
 • Sparen


How did we do?