Waarom is er een kat bij het ponsen in Webpunch?

Updated 18/11/20 by Leigh Hutchens

In Webpunch verschijnt er elke 200ste stoot een kat. Deze kat betekent eigenlijk niets, hij is gewoon schattig.


How did we do?