Hoe de optie diensten weggeven voor personeel uit in mobiele app?

Updated 23/4/19 by Mikael Nylen

In de mobiele applicatie kan het personeel ervoor kiezen om een dienst weg te geven door te kiezen voor "Beschikbaar maken". Deze functie kan worden uitgeschakeld met toegangsrechten.

Ga als volgt te werk om dit te doen:

  1. Ga naar Instellingen
  2. Selecteer Toegangsrechten
  3. Kies mobiele apparaten in de eerste keuzelijst
  4. Kies Personeel in de tweede keuzelijst 
  5. Selecteer de gele map met de naam Schema
  6. Selecteer Beschikbaar maken
  7. Schakel Zichtbaar uit
  8. Druk op Opslaan

How did we do?