Een vingerafdruk registreren in Maximus-terminal

Updated 17/3/20 by Leigh Hutchens

Om een vingerafdruk te registreren in een Maximus-terminal met een vingerafdruklezer (Lumidigm), volgt u de onderstaande handleiding

  • Druk op F8.
  • Voer het badgenummer van een manager of lokale manager in.
  • Voer het badgenummer van de werknemer in.
  • Plaats de vinger van de werknemer op de lezer en houd de vinger stabiel terwijl deze wordt gelezen. Herhaal het proces voor een tweede vinger. 
  • De vingerafdruk is nu opgeslagen en de werknemer kan in- en uitklokken!

How did we do?