Waarom is het schema zichtbaar tijdens ongepubliceerde periodes voor managers?

Updated 5/6/19 by Mikael Nylen

Elke werknemer met een functie Manager kan het niet-gepubliceerde schema zien in de mobiele toepassingen. 


How did we do?