Een nieuwsartikel aanmaken voor een enkele werknemersgroep

Updated 3/2/21 by Leigh Hutchens

Wanneer u een nieuwsartikel maakt in Quinyx, wilt u dit mogelijk alleen delen met een geselecteerde groep werknemers. Als u nog geen werknemersgroepen hebt gemaakt, kunt u dit eenvoudig doen in Werknemer > Groepen

Bij het maken van een nieuwe nieuwsartikel in Edit News kunt u ervoor kiezen om dit zichtbaar te maken voor iedereen of alleen voor een enkele groep werknemers.

Nadat u het nieuws voor een specifieke groep hebt gemaakt, kunnen alleen gebruikers die tot deze groep behoren, het nieuwsartikel bekijken.

Let op: het tabblad 'Group News' bevat alleen artikelen die zijn gepubliceerd voor een groep waartoe u behoort, zelfs als een beheerder. U kunt altijd alle nieuwsberichten bekijken in 'Edit News'


How did we do?