Hur skapar jag ett fast schema med återkommande frånvaro?

Uppdaterad 18/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Med fasta scheman kan du enkelt skapa ett fast schema med både skift och frånvaro. 

  1. Börja med att skapa ett fast schema och tilldela det till den anställde
  2. Klicka på Lägg till för att lägg till ett skift
  3. Välj vilken skifttyp du vill ska ligga till grund för frånvaron
  4. Bocka i "Skiftet är en frånvaro"
  5. När du bockat i denna ruta får du möjlighet att välja vilken frånvaroorsak du vill schemalägga
  6. Klicka på Spara


När du har sparat så har du skapat ett frånvaroskift i det fasta schemat, nu kan du fortsätta med att lägga till ytterligare frånvaroskift eller vanliga skift. Fick du hjälp?