Personalkort - Kommunicera

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

  • Adress, Mobilnr: Dessa är frivilliga fält
  • E-postadress: Fyll i den anställdes e-postadress. E-postadressen fungerar som användarnamn vid inloggning i Quinyx.

Notera att en mailadress måste vara unik i Quinyx.

När en mailadress redan är registrerad i Quinyx kommer du få ett error meddelande som talar om att mailadressen redan används.

När detta sker behöver du tillämpa en av följande punkter:

  • Använd en annan mailadress
  • Be den anställde ta kontakt med sin tidigare arbetsgivare och be dom att ändra mailadressen på den anställdes personalkort
  • Om den anställde använder sig utav ett mailkonto från Google, Yahoo eller hotmail kan du istället lägga till +exempel på mailadressen för att göra den unik, förnamn.efternamn+exempel@gmail.com (marie.månsson+1@gmail.com). Mail som skickas kommer då fortfarande att komma fram till den anställde.
  • Få information via: Här kan du välja vilken informationskanal som huvudsakligen ska gälla för medarbetaren. Standardinställningen är att informationen skickas via QMail. I vår mobilapp finns stöd för push-notifiering när ett QMail har kommit.


Fick du hjälp?