Kan jag välja chef på personalkortet?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kan som administratör välja en specifik chef på den anställdes personalkort, som t.ex. ska hantera den anställdes ledighetsansökningar.

För att göra detta går du till 

  1. Personal > Anställda
  2. Öppna upp den anställdes personalkort du vill göra inställningen för
  3. Gå till fliken Kategorier
  4. I rullistan för Rapporterar till väljer du den chef som du vill att den anställde ska ha
  5. Spara
Du kan endast välja chefer som är delbara till eller tillhör den anställdes hemmaenhet


Fick du hjälp?