Filtrering

Uppdaterad 1/5/20 av Oscar Combes

Precis som i Schema så finns det i Grundschema filter som gör det möjligt för dig att specificera vad du vill se genom att vi tar bort allt förutom det du har filtrerat på. 

Hur hittar jag till filtreringen: 

  1. Gå till schemavyn
  2. Klicka på “filtreringsikonen” i menyn. 

Vi erbjuder följande filtermöjligheter: 

Filter

Förklaring

Schemakomponenter

Skift, uppgifter och "Inte tillgänglig"

Skifttyp

Aktiva skifttyper

Status på anställda

Visa enbart anställda som antingen har eller inte har minst en schemakomponent. Tips: Kombinera detta filter med "Schemakomponenter"-filtret för att, exempelvis, enbart visa anställda med ett eller fler skift.

Hemmaenhet

Visa enbart anställd(a) vars hemmaenhet stämmer med den hemmaenhet du filtrerat på.

Medarbetares avdelning

Filtrera medarbetare baserat på vilken avdelning de tillhör. En medarbetare tillhör en avdelning om denne har rollen "Anställd" direkt på avdelningen i fråga. I rullgardinsmenyn som visas i det här fältet så står namnet på moderenheten efter namnet på avdelningen. Väljer du flera avdelningar i det här fältet så visar grundschemat samtliga medarbetare som tillhör minst en av de avdelningarna.

Skiftavdelning

Filtrera skift baserat på vilken avdelning de äger rum på.

Anställd

Anställda på enheten/avdelningen, plus delade anställda

Eftersom Grundschema inte innehåller datum så är det enbart den här typen av "Inte tillgänglig" i Schema som återfinns i Grundschema.

Första gången du går in i grundschemavyn så kommer du att se allt man kan se i grundschemavyn, dvs inga filter är förvalda i vyn. 

Du kan alltid söka direkt bland filtreringsalternativen. Låt oss säga att du vill söka på en specifik skifttyp, då söker du på den skifttypen direkt i skifttyps-rullgardinen.  


Fick du hjälp?