Filtrering

Uppdaterad 1 year ago av Leigh Hutchens

Precis som i Schema så finns det i Grundschema filter som gör det möjligt för dig att specificera vad du vill se genom att vi tar bort allt förutom det du har filtrerat på. 

Hur hittar jag till filtreringen: 

 1. Gå till schemavyn
 2. Klicka på “filtreringsikonen” i menyn. 

Vi erbjuder följande filtermöjligheter: 

Filter

Förklaring

Schemakomponenter

Skift, uppgifter och "Inte tillgänglig"

Skifttyp

Aktiva skifttyper. I rullgardinsmenyn för filterfältet Skifttyp i Schema och Basschema visar vi nu skifttyper med samma detaljer som i rullgardinsmenyn Skifttyp i panelen Lägg till skift / Redigera skift. Detta betyder: skifttypens färg visas framför skifttypens namn, och efter skifttypsnamnet visas de tider som har konfigurerats för skifttypen.

Skiftstatus

Filtrera efter tilldelade skift och / eller otilldelade skift.

 • För att visa icke tilldelade skift, välj ”Otilldelad” i fältet Skiftstatus. För att visa tilldelade skift, välj “Tilldelad” i fältet Skiftstatus. För att visa båda, gör antingen inget val i det här fältet eller välj både “Otilldelad” och “Tilldelad” i det här fältet.
 • Förhållandet mellan valen i detta fält och de i andra skiftfilterfält påverkas av och / eller alternativet längst ner på filterpanelen.
 • Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i statistiken.
 • Observera att detta betraktas som ett skiftfilter och att det genererar den varning som beskrivs här om du filtrerar i Skiftstatusfältet när du klickar på "Rulla ut" -knappen. Vi kommer snart att uppdatera den länkade artikeln för att återspegla detta.

Änställds status

Visa enbart anställda som antingen har eller inte har minst en schemakomponent. Tips: Kombinera detta filter med "Schemakomponenter"-filtret för att, exempelvis, enbart visa anställda med ett eller fler skift.

Hemmaenhet

Visa enbart anställd(a) vars hemmaenhet stämmer med den hemmaenhet du filtrerat på.

Personalkategori

 • Du kan välja vilka personalkategorier som är definierade på ditt konto, oavsett om några anställda i ditt grundschema faktiskt har personalkategorin i fråga.
 • Om du väljer en personalkategori visas endast anställda i ditt grundschema som har den kategorin; att välja flera personalkategorier visar alla anställda i ditt grundschema som har någon av dessa kategorier.
 • Om du väljer en personalkategori lämnas fältet
 • Förhållandet mellan valen i detta fält och de i andra skiftfilterfält påverkas av och / eller alternativen längst ner på filterpanelen.
 • Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i grundschemats timmar (statistik).

Medarbetares avdelning

Filtrera medarbetare baserat på att de tillhör en viss avdelning. En avdelning visas bara i rullgardinsmenyn Medarbetare avdelning om minst en medarbetare har en roll direkt i det avdelning på dagens datum, särskilt under den aktuella perioden.

Skiftavdelning

Filtrera skift baserat på vilken avdelning de äger rum på.

Anställd

Anställda på enheten/avdelningen, plus delade anställda. Du kan justera listrutans värden i det här fältet genom att söka efter: endast anställds namn, endast nummer för anställd, både anställdas namn och anställdas anställningsnummer.

Färdigheter

Filtrera efter färdigheter du vill ha för skift.

 • Om du väljer en färdighet visas endast anställda i ditt basschema som har den färdigheten; att välja flera färdigheter visar bara anställda i ditt basschema som alla har alla dessa färdigheter. Observera att i dropdown:en för det här fältet så tas ingen hänsyn till utgångsdatumet för en anställds färdigheter, dvs om enbart en anställd has en viss färdighet och den har gått ut innan dagens datum så kommer färdigheten fortfarande visas i dropdown:en men om du väljer den färdigheten så kommer 0 anställda att visas i grundschemat.
 • Förhållandet mellan valen i detta fält och de i andra skiftfilterfält påverkas av och / eller alternativet längst ner på filterpanelen.
 • Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i statistiken.

Första gången du går in i grundschemavyn så kommer du att se allt man kan se i grundschemavyn, dvs inga filter är förvalda i vyn. 

Resultaten från filterfälten påverkas av Och/Eller växlar längst ned på filterpanelen.

Du kan alltid söka direkt bland filtreringsalternativen. Låt oss säga att du vill söka på en specifik skifttyp, då söker du på den skifttypen direkt i skifttyps-rullgardinen.  


Fick du hjälp?