Filtrering

Uppdaterad 8/1/21 av Leigh Hutchens

Precis som i Schema så finns det i Grundschema filter som gör det möjligt för dig att specificera vad du vill se genom att vi tar bort allt förutom det du har filtrerat på. 

Hur hittar jag till filtreringen: 

  1. Gå till schemavyn
  2. Klicka på “filtreringsikonen” i menyn. 

Vi erbjuder följande filtermöjligheter: 

Filter

Förklaring

Schemakomponenter

Skift, uppgifter och "Inte tillgänglig"

Skifttyp

Aktiva skifttyper. I rullgardinsmenyn för filterfältet Skifttyp i Schema och Basschema visar vi nu skifttyper med samma detaljer som i rullgardinsmenyn Skifttyp i panelen Lägg till skift / Redigera skift. Detta betyder: skifttypens färg visas framför skifttypens namn, och efter skifttypsnamnet visas de tider som har konfigurerats för skifttypen.

Skiftstatus

Filtrera efter tilldelade skift och / eller otilldelade skift. Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i statistiken.

Änställds status

Visa enbart anställda som antingen har eller inte har minst en schemakomponent. Tips: Kombinera detta filter med "Schemakomponenter"-filtret för att, exempelvis, enbart visa anställda med ett eller fler skift.

Hemmaenhet

Visa enbart anställd(a) vars hemmaenhet stämmer med den hemmaenhet du filtrerat på.

Personalkategori

  • Du kan välja vilka personalkategorier som är definierade på ditt konto, oavsett om några anställda i ditt grundschema faktiskt har personalkategorin i fråga.
  • Om du väljer en personalkategori visas endast anställda i ditt grundschema som har den kategorin; att välja flera personalkategorier visar alla anställda i ditt grundschema som har någon av dessa kategorier.
  • Om du väljer en personalkategori lämnas fältet Anställd tomt (samma beteende som beskrivs ovan under Allmän filterförbättring ).
  • Förhållandet mellan valen i detta fält och de i andra skiftfilterfält påverkas av och / eller alternativen längst ner på filterpanelen.
  • Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i grundschemats timmar (statistik).

Medarbetares avdelning

Filtrera medarbetare baserat på vilken avdelning de tillhör. En medarbetare tillhör en avdelning om denne har rollen "Anställd" direkt på avdelningen i fråga. I rullgardinsmenyn som visas i det här fältet så står namnet på moderenheten efter namnet på avdelningen. Väljer du flera avdelningar i det här fältet så visar grundschemat samtliga medarbetare som tillhör minst en av de avdelningarna.

Skiftavdelning

Filtrera skift baserat på vilken avdelning de äger rum på.

Anställd

Anställda på enheten/avdelningen, plus delade anställda. Du kan justera listrutans värden i det här fältet genom att söka efter: endast anställds namn, endast nummer för anställd, både anställdas namn och anställdas anställningsnummer.

Färdigheter

Filtrera efter färdigheter du vill ha för skift. Eventuella val i skiftstatusfiltret beaktas i statistiken.

Första gången du går in i grundschemavyn så kommer du att se allt man kan se i grundschemavyn, dvs inga filter är förvalda i vyn. 

Resultaten från filterfälten påverkas av Och/Eller växlar längst ned på filterpanelen.

Du kan alltid söka direkt bland filtreringsalternativen. Låt oss säga att du vill söka på en specifik skifttyp, då söker du på den skifttypen direkt i skifttyps-rullgardinen.  


Fick du hjälp?