Minskning nominell tid per dag under helgdagar

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När du lägger in en helgdag kommer du behöva välja om denna helgdag ska minska den anställdes nominella timmar, eller om de ska var oberörda av denna helgdag.

När du lägger in Minskning Helgdag som 100%, kommer Quinyx automatiskt att räkna bort 100% av nominell tid per dag från den anställdes nominella tid under beräkningsperioden.

Denna minskning sker oberoende av om den anställde är schemalagd på helgdagen eller inte.

Exempel:

Om du har ett heltidsmått på 168 timmar under Januari 2018, och arbetar 5 dagar per vecka, så har du en nominell tid per dag som är 8 timmar.

Detta betyder att den nominella tiden för Januari kommer minskas med 8 timmar per helgdag med 100% minskning.


Fick du hjälp?