Statistik

Uppdaterad 9/10/19 av Oscar Combes

Statistik

För att visa schemaläggningsvariabler så kan du välja att visa dessa genom att klicka i "Statistik" i "Visa"-menyn. Du kan välja att visa hur du vill visa statistiken enligt beskrivningarna nedan:

Summa

Detta tal visar den valda variabelns summa för den valda perioden.

Tabell

I den här vyn så visas variablerna uppdelade per dag eller, i dagsvyn, per timme.

Graf

I den här vyn så visas en jämförelse av timmarna i ditt grundschema samt schemats timmar med Quinyx optimala bemanning.

Penna

I den här vyn har du möjlighet att byta datum för visningen av statistik. Den nuvarande veckan är vald som standard här.

Variabler

Timmar i grundschemat

Antalet timmar i grundschemat per halvtimme alternativt per dag beroende på om valt dags- eller veckovis som visningsläge.

Schemalagda timmar

Schemalagda timmar i det faktiska schemat

Arbetade timmar

Stämplade timmar i det faktiska schemat

Optimal bemanning

Beräknas i Budget & Forecasting-modulen i Classic


Fick du hjälp?