Statistik i Grundschema

Uppdaterad 10/7/20 av Leigh Hutchens

Statistik

För att visa schemaläggningsvariabler så kan du välja att visa dessa genom att klicka i "Statistik" i "Visa"-menyn. Du kan välja att visa hur du vill visa statistiken enligt beskrivningarna nedan:

Summa

Detta tal visar den valda variabelns summa för den valda perioden.

Tabell

I den här vyn så visas variablerna uppdelade per dag eller, i dagsvyn, per timme.

Graf

I den här vyn så visas en jämförelse av timmarna i ditt grundschema samt schemats timmar med Quinyx optimala bemanning.

Penna

I den här vyn har du möjlighet att byta datum för visningen av statistik. Den nuvarande veckan är vald som standard här. Observera att om du väljer ett datum i den här datumväljaren så kommer statistiken att fortsätta visas för valt datum även om du byter grundschemadag /-vecka.

Variabler

Så länge du inte har valt ett specifikt datum i datumväljaren under "Penna"-ikonen så kommer data för nedan variabler att uppdateras till nästa eller föregående kalenderdag /-veckas i takt med att du navigerar till nästa respektive föregående grundschemadag /-vecka.

Timmar i grundschemat

Antalet timmar i grundschemat per halvtimme alternativt per dag beroende på om valt dags- eller veckovis som visningsläge.

Schemalagda timmar

Schemalagda timmar i det faktiska schemat

Timmar i Grundschema

Stämplade timmar i det faktiska schemat

Optimal bemanning

Beräknas i Budget & Forecasting-modulen i Classic

Enbart schemakomponenter som befinner sig på den nuvarande gruppen visas i statistiken - exempelvis visas inte skift som äger rum på andra enheter i statistiken.


Fick du hjälp?