FAQ

Uppdaterad 29/1/21 av Leigh Hutchens


Den här artikeln gäller Classic.

Under FAQ kan man skapa svar på frågor som ofta ställs på företaget, för att effektivisera och förenkla informationsflödet. Frågorna som skapas visas i ursprungsbilden. De tre olika spalterna visar vilket nummer frågan har, själva frågan och slutligen dess svar. För att redigera en fråga klicka på densamma.

  • För att lägga till en fråga klicka på Lägg till.
  • I fönstret som visas skapas samt redigeras frågor och svar.
  • Först anges numret på frågan, ju lägre nummer desto högre upp på listan visas frågan.
  • Sätt en rubrik på frågan.
  • Skrivs in lämpligt svar.
  • Klicka på Spara .
  • En existerande fråga kan tas bort genom att öppna och klicka på Ta bort.


Fick du hjälp?