Byte av statisk IP-adress i en Maximus terminal

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När du använder en terminal av modellen Maximus kan du behöva ställa in eller ändra en statisk IP-adress för terminalen.

För att sätta upp en statisk IP-adress i terminalen, tryck och håll in Clear och Enter i några sekunder. Detta gör att du får upp menyn.

När du fått upp menyn använder du F-knapparna för att navigera i menyn

 • Tryck F7 - (Test, Setup, Diagnostics)
 • Tryck F1 - (Setup Mode)
 • Tryck F2 - (Setup TCP/IP Wifi)
 • Tryck F2 - Den andra boxen till vänster på displayen bör nu visa "Static IP". Om den inte gör det, tryck F2 igen tills det visas.
 • Tryck F3 - (IP Addresses)
 • Tryck F1 - Ange Quinyx IP som terminalen ska kontakta - 54.93.100.0
 • Tryck F2 - Ange den lokala statiska IP-adressen för terminalen
 • Tryck F3 - Ange router-adressen (Gateway-IP)
 • Tryck F5 - Ange SubMask (Oftast: 255.255.255.0)
 • Tryck F8 - (Exit setup)
 • Tryck F4 - (Restart) - Terminalen bör nu starta om och komma online när den är fullt uppstartad


Fick du hjälp?