Prognoskonfiguration

Uppdaterad 11/1/21 av Stephan Hale

I Neo kan du konfigurera en prognos att genereras automatiskt samt ha upplösning på mindre än 60 minuter.

För att kunna konfigurera en prognos måste modulen Prognos vara aktiverad för er organisation samt att användaren har rollen Account owner/Manager

  • Från kontoinställningar
  • Gå till Prognos   Konfiguration
  • Välj Lägg till

Namn

Detta är namnet på prognosen och även hur den kommer att namnges i schemavyn och andra relevanta vyer.

Beskrivning

Detta är beskrivningen för prognosen för att lättare kunna identifiera den om flera prognoser används med snarlika namn

Externt ID

Ett id som används för referens till denna prognoskonfiguration när API används

Färg

Detta är för att definiera vilken färg som kommer visas i grafer om du har flera prognoser och vill jämföra dem

Variabel

Detta är den data du vill att prognosen skall ska använda. Detta sätts upp under Prognos   Variabler. Du kan ha flera prognoser för samma variabel.

Ursprungsdata

Här väljer du vilken algoritm som skall användas. För närvarande finns följande tillgänglig:

  • Föregående år samma dag
    • Denna använder föregående års värde för samma motsvarande veckodag. Logiken fungerar så att den tittar på dagen som skall prgnostiseras och räknar bakåt 364 dagar. Exempelvis att skapa en prognos för fredag 2019-09-06 kommer att titta tillbaka 364 och hitta en fredag, i detta fall 2018-09-07.

Justerare %

Med denna kan du justera föregående vald data med +- %

After you have added variables corresponding to the data that you will send into Quinyx you can continue to configure or edit your forecast configuration on account manager level.


Fick du hjälp?