Kan jag ställa in rättigheter för en personalkategori?

Uppdaterad 17/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kan ställa in rättigheter för specifika personalkategorier i Quinyx och på så sätt styra vad man kan se och göra beroende på vad man har för kategori. 

Följ stegen nedan för att ställa in detta.

 1. Gå till Inställningar > Rättigheter
 2. Välj vilken portal det gäller i första rullistan
 3. Välj vilken roll personalkategorin är kopplad till i andra rullistan
 4. Nu kan du välja vad du vill dölja eller göra synligt 
 5. Välj För alla inom en personalkategori
 6. Spara

Här kommer ett konkret exempel:

Jag vill dölja tidsmodulen för en personalkategori som är kopplad till rollen lokal chef. Gå till Inställningar > Rättigheter 

 1. Välj Adminportal i första rullistan
 2. Välj Lokal chef i den andra
 3. Klicka på Tid i den första kolumnen
 4. Välj För alla inom en personalkategori
 5. Välj den kategori du vill dölja modulen för, i detta fal är det Butiks chef
 6. Bocka ur Synlig
 7. Spara 


Fick du hjälp?