Bra att tänka på när du flyttar en anställd

Uppdaterad 17/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När du flyttar en anställd finns det några punkter du bör ha i åtanke.

  • Har den anställde skift schemalagda framåt i tiden?
  • Har den anställde ett fast schema som du vill flytta tillsammans med den anställde?

Om den anställde har skift schemalagda framåt i tid

Om de schemalagda skiften är från ett fast schema kan du rulla tillbaka skiften, du hittar en steg-för-steg guide  här.

Om skiften inte kommer från ett fast schema eller om det fasta schemat in finns längre kan du istället använda det svarta krysset i Dagschemavyn. Du hittar en steg-för-steg guide  här

Om du flyttar en anställd och det finns skift schemalagda på den anställde framåt i tiden kommer dessa läggas som öppna, otilldelade skift.

Om den anställde har ett fast schema som du vill flytta med till den nya enheten

Gör den anställde delbar till den nya enheten som du vill flytta den anställde till 

  • Bocka i rutan för Tillåt fast schema på andra enheter 
  • Gå till Schema -> Fasta scheman -> Öppna den anställdes fasta schema 
  • Byt enhet på skiften i det fasta schemat 
  • Flytta nu den anställde till den nya enheten, nu kommer den anställdes fasta schema följa med till den nya enheten och du kan snabbt rulla ut skiften på denna enhet.


Fick du hjälp?