Avtalsmallar - Frånvaroorsaker

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. För att läsa mer om avtal, clicka här: Avtal

I fliken Frånvaro listas alla skapade frånvaroorsaker. Rutorna för en viss frånvaroorsak kan bockas ur om frånvaroorsaken inte ska vara aktuell för avtalsmallen, eller om endast chefen ska kunna registrera en viss frånvaroorsak. I det senare exemplet bockas rutan ur för den anställde. På detta sätt säkerställer du att rätt frånvaroorsaker är aktiva för rätt avtalsmallar!


Fick du hjälp?