Inställningar - Formulär

Uppdaterad 1 year ago av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Formulär


Formulär kan användas till att sätta upp mallar för att enklare och snabbare kommunicera med medarbetare via Qmail eller SMS.

Välj formulär under menyn Inställningar. Klicka på knappen Lägg till.

Välj SMS eller Qmail/E-post.

Ge mallen en rubrik och skriv ett meddelande.

Klicka på knappen Spara.

För att sedan använda ditt formulär finns det valbart när du väljer att skicka ett nytt meddelande under fliken Kommunicera.

PDF används om man till exempel har ett standardanställningsavtal eller anställningsbevis som mappas till data från Quinyx och kan sedan kopplas till ett personalkort eller anställningsavtal för utskrift eller e-signering.

Under fliken Inställningar och menyn Formulär, klicka på knappen Lägg till.

Välj radioknappen PDF- formulär. Ge filen ett namn i Quinyx och klicka på Ladda upp en (redan mappad) PDF-fil. Klicka på Spara.


Fick du hjälp?