Vad finns det för roller i Quinyx och vad innebär de?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. Den här artikeln gäller Classic. För att läsa mer om roller i Neo, clicka här: Rollhantering.

  • Chef - Har tillgång till adminportalen och är den högsta rollen i Quinyx
  • Regionchef - Har tillgång till adminportalen och är chef över en specifik region (flera enheter)
  • Lokal Chef - Har tillgång till adminportalen och är chef över en enhet
  • Avdelningschef - Har tillgång till adminportalen, men har begränsad tillgång till att administrera sin egna avdelning på en enhet, man har alltså inte tillgång till hela enheten.
  • Personal - Tillgång till Personalportalen och kan bara administrera sina egna tider, ansöka om frånvaro, byta skift m.m i personalportalen.
Anställda med personalkategorier kopplade till chefsroller har också tillgång till personalportalen som en vanlig anställd. 


Fick du hjälp?