Var definierar jag avrundning på stämplingar?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När det gäller avrundnignsregler kan man antingen sätta upp dessa på avtalsmallen, eller på den anställdes personliga avtal.

Du hittar dessa inställningar under Stämplingsavvikelser i Avtalsmallar som hittas under Tidvyn. Tänk på att du även kan göra dessa inställningar direkt på den anställdes avtal.

  • Avrundning (minuter): Med denna bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma innan skiftstart eller gå efter skiftslut och få starttiden automatiskt avrundad till skiftstart eller skiftslut om man stämplar inom angivet intervall (Max 180 minuter).
  • Max avvikelse (minuter): Med denna bestämmer du hur många minuter en anställd kan komma efter skiftstart eller lämna föreskiftets slut, men fortfarande få betalt från skiftstart eller fram till skiftets sluttid om det sker inom angivet intervall (max 180 minuter).Fick du hjälp?