Lönearter FAQs

Uppdaterad 3/6/20 av Leigh Hutchens

F: Hur lägger jag till en manuell löneart?

S: Välj Översikt lönearter och klicka på plustecknet.


Fick du hjälp?