Personalkort - Extrafält

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

Under fliken extrafält kan du lägga till eventuella anpassade fält som har definierats för er organisation. Dessa fält kan innehålla information såsom befattning, internt ID, organisatorisk tillhörighet, provanställning etc.

Anpassade fält är enbart synliga i adminportalen och kan rättighetsstyras via Inställningar → Rättigheter → Personal → Anställda → Extra fält.

Extrafält kan konfigureras under Inställningar → Tabeller → Extrafält på anställda → Lägg till.

Du kan läsa mer om det i artikeln Tabell - Extrafält på anställda.


Fick du hjälp?