Avbrottsskift i Quinyx

Uppdaterad 22/7/21 av Oscar Combes

Quinyx har för närvarande begränsat stöd för avbrottskift. Det här är något vi kommer att ersätta med hjälp av uppgifter i Quinyx. Tabellen nedan beskriver funktioner avbrottsskiftsfunktionalitet i Classic följt av hur vi planerar att ersätta den specifika funktionen i Quinyx.

Classic-funktionalitet

Beror på inställning

Quinyx-funktionalitet (framtida)

Beror på inställning

Standardinställning

Skift skapas vid instämpling på avbrottsskift i Webpunch

Parameter-inställningen "Skiftval skapar avbrottskift"

Uppgift skapas vid instämpling på en oplanerad stämpling i Webpunch

 • Så länge som stämplingen förblir öppen, kommer uppgiftens sluttid att vara densamma som moderskiftets
 • Skifttypens eventuella löneartsregler kommer visas på uppgifterna
 • Avancerade inställningar för skifttyp, exklusive inställningarna för jour- och beredskapsskift, visas på uppgifterna

"Tillåt stämpling på uppgifter" -inställning på avtal samt avtalsmall.

Avaktiverad

Lönegenerering påverkas av avbrottskift

NA / Parameter-inställningen "Skiftval skapar avbrottsskift"

 • Skifttypens löneartsregler kommer tillämpas på uppgifters stämplingar och därmed påverka lön
 • Avancerade inställningar för skifttyp, inklusive inställningarna för jour- och beredskapsskift, kommer tillämpas på uppgifters stämplingar och därmed påverka lön
 • KPI:er för anställda och statistikvariabler tar hänsyn till ovanstående två punkter
 • Valideringar för minimumkrav på veckovila samt max antal timmar per dag och vecka kommer ta hänsyn till det ovannämnda
 • För bemannade skift: Ny global inställning samt ny inställning på avtals- och avtalsmallsnivå I.
 • För obemannade skift: Samma nya globala inställning som beskrivs ovan för bemannade skift.

Avaktiverade

Manuell ändring av kostnadsställe och projekt i Webpunch vid instämpling på avbrottsskift

NA

När du stämplar in på en oplanerad stämpling kommer det att vara möjligt att manuellt ändra kostnadscentrum och projekt.

"Tillåt stämpling på uppgifter" - inställning på avtal samt avtalsmall.

Avaktiverad

"Lägg till avbrottsskift" -knapp i tidkortet i "Tid" i Adminportalen

Ingen

När du lägger till en uppgift till ett skift bakåt i tiden som redan har en stämpling och uppgiften överlappar helt och hållet med en och samma stämpling så kommer stämplingen i fråga att delas upp automatiskt enligt den uppgift som just lagts till. OBS: om du ändrar samma uppgift vid ett senare tillfälle så kommer du behöva manuellt göra samma ändringar på stämplingen.

Ny inställning på avtals- och avtalsmallsnivå II.

Avaktiverad

"Lägg till avbrottsskift" -knapp i tidkortet i "Tid" i Personalportalen

Ingen

För närvarande inte planerad som del av den första versionen av Personalportalen

NA

NA

Hur man förbereder sig för denna funktionalitet

Fram till det datum då du aktiverar generera löner på uppgifter-inställningen har du överfört lönen enligt den befintliga logiken. För att historisk data i Quinyx ska återspegla vad du faktiskt har överfört till lön, och också så att du kan vara säker på att backa tidigare löneposter utan några problem, rekommenderar vi starkt att du skapar ett nytt avtal med avtalets startdatum inställt till tidigast det datum då du aktiverar den här inställningen på kontonivå.

Om du börjar arbeta med uppgifter först när du aktiverar ovan nämnda inställning så kan du ignorera rådet ovan. If you start working with tasks as you activate said setting and you haven't before, you can completely disregard the above advice.

Skifttyps-ändringar och uppgifter

Om du har aktiverat generera löner på uppgifter-inställningen på kundkortet så uppdateras alla befintliga uppgifter automatiskt när du uppdaterar en skifttyp, även bortom perioder för vilka schemat är låst. Det betyder att om du backar löneposter som du har överfört till lön så kommer även dessa poster att uppdateras enligt de ändringar du har gjort på skifttypen. Så när du överför samma uppgifter / löneposter på nytt, kommer du att överföra dem inklusive de ändringar du gjort till skifttypen. Observera att objekt som redan har överförts till lön inte påverkas.

För att säkerställa att du inte av misstag redigerar uppgifter i Quinyx till följd av att du redigerat en skifttyp så visar vi en varning som informerar dig om det här när du försöker spara ändringarna du har gjort i en skifttyp om du har redigerat något av följande fält:

 • Kostnadsställe
 • Projekt
 • Löneartsregler
 • Avancerade inställningar
  • Produktiva timmar
  • Räkna som schemalagda timmar
  • Räkna som arbetade timmar

Förutsatt att du inte vill uppdatera befintliga uppgifter rekommenderar vi att du när du får den här varningen skapar en ny skifttyp istället som återspeglar de ändringar du ville göra på den befintliga skifttypen. Långsiktigt vill vi bygga stöd för att du ska kunna använda "Uppdatera skift"-funktionen även för uppgifter när du uppdaterar en skifttyp.


Fick du hjälp?