Avbrottsskift i Neo

Uppdaterad 29/6/20 av Oscar Combes

Funktionaliteten nedan planeras för Q4.

Neo har för närvarande begränsat stöd för avbrottskift. Det här är något vi kommer att ersätta med hjälp av uppgifter i Neo. Tabellen nedan beskriver funktioner avbrottsskiftsfunktionalitet i Classic följt av hur vi planerar att ersätta den specifika funktionen i Neo.

Classic-funktionalitet

Beror på inställning

Neo-funktionalitet (framtida)

Beror på inställning

Standardinställning

Skift skapas vid instämpling på avbrottsskift i Webpunch

Parameter-inställningen "Skiftval skapar avbrottskift"

Uppgift skapas vid instämpling på en oplanerad stämpling i Webpunch

  • Så länge som stämplingen förblir öppen, kommer uppgiftens sluttid att vara densamma som moderskiftets
  • Shifttypens eventuella löneartsregler kommer visas på uppgifterna
  • Avancerade inställningar för skifttyp, exklusive inställningarna för jour- och beredskapsskift, visas på uppgifterna

"Tillåt stämpling på uppgifter" -inställning på avtal samt avtalsmall.

Avaktiverad

Lönegenerering påverkas av avbrottskift

NA / Parameter-inställningen "Skiftval skapar avbrottsskift"

  • Skifttypens löneartsregler kommer tillämpas på uppgifters stämplingar och därmed påverka lön
  • Avancerade inställningar för skifttyp, inklusive inställningarna för jour- och beredskapsskift, kommer tillämpas på uppgifters stämplingar och därmed påverka lön
  • KPI:er för anställda och statistikvariabler tar hänsyn till ovanstående två punkter
  • Valideringar för minimumkrav på veckovila samt max antal timmar per dag och vecka kommer ta hänsyn till det ovannämnda

Ny inställning på avtals- och avtalsmallsnivå I.

Avaktiverad

Manuell ändring av kostnadsställe och projekt i Webpunch vid instämpling på avbrottsskift

NA

När du stämplar in på en oplanerad stämpling kommer det att vara möjligt att manuellt ändra kostnadscentrum och projekt.

"Tillåt stämpling på uppgifter" - inställning på avtal samt avtalsmall.

Avaktiverad

"Lägg till avbrottsskift" -knapp i tidkortet i "Tid" i Adminportalen

Ingen

När du lägger till en uppgift till ett skift bakåt i tiden som redan har en stämpling så kommer stämplingen i fråga att delas upp automatiskt enligt den uppgift som just lagts till. OBS: om du ändrar samma uppgift vid ett senare tillfälle så kommer du behöva manuellt göra samma ändringar på stämplingen.

Ny inställning på avtals- och avtalsmallsnivå II.

Avaktiverad

"Lägg till avbrottsskift" -knapp i tidkortet i "Tid" i Personalportalen

Ingen

För närvarande inte planerad som del av den första versionen av Personalportalen

NA

NA


Fick du hjälp?