Time Trackers FAQs

Uppdaterad 3/6/20 av Leigh Hutchens

F: Kan jag se time tracker saldon när jag lägger till en frånvaro?

S: Ja

F: I Classic kan jag välja Kontrollera Time trackers, för att se till att ingen är över eller under. Kan jag göra det i Neo?

S: Inte för närvarande. Men denna funktion används i stor utsträckning och vi kommer att förbättra uppföljningen av time trackers i framtiden, även om det kanske inte kommer att se exakt ut som det gör i Classic idag.

Överför till lön

F: När kommer överföring till lön att finnas i Neo?

S: Det är för närvarande planerat för första halvåret 2020.

Läs mer om Time Trackers.

Fick du hjälp?