Nyheter, Lokalt, Gruppnyheter

Uppdaterad 29/1/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

  • Nyheter Under denna flik kan du läsa publicerade globala nyheter.
  • Lokalt Under denna flik kan du läsa publicerade lokala nyheter.
  • Gruppnyheter Under denna flik kan du läsa publicerade gruppnyheter.
    Medarbetare tar dock enklast del av nyheter på Nyhetspodden direkt på Översikts/inloggnings-sidan.

Redigera nyheter

Under denna flik kan du skapa nyheter och dela företagsinformation med de anställda, på lokal, global och/eller gruppnivå. I vänstra rullistan kan du välja att förhandsvisa alla, lokala eller gruppnyheter. Lägg till en nyhet genom att klicka på Lägg till.

I detta fönster kan du skapa och redigera nyheter. För att lägga en nyhet väljer du först vilken enhet nyheten avser i rullistan för Enhet. Välj även om det är en lokal nyhet eller kryssa ur rutan om det ska vara en global nyhet som alla i företaget ska kunna läsa. Välj datum för nyheten samt om den ska vara synlig eller ej.

Om Quinyx Uppgift används kan en nyhet publiceras för en specifik undermodul, som väljs i rullistan Undermoduler.

På rubrikraden anges en titel för nyheten. I nästa ruta skrivs själva nyheten; de verktyg som finns är justering av teckenstorlek; fet, understruken eller kursiv text samt textfärg. Det går även att ställa in textjustering och göra punktlistor. För att skapa en internetlänk, markera texten som ska utgöra länk och skriv länken i ”http://”-fältet. Till nyheten kan du bifoga bilder och dokument för att öka tydligheten. Slutligen sparar du nyheten via knappen Spara , alternativt avbryter via kryss.

Observera att globala nyheter kan endast skapas på huvudenheten. Lokala nyheter kan skapas på alla enheter.


Fick du hjälp?