​Uppsättning av Quinyx

Uppdaterad 30/3/20 av Christine

Uppsättning av Quinyx är oftast relativt enkelt men man bör följa ett specifikt flöde då man bygger från grunden. Det första steget är att skapa er som kund i Quinyx system och det är ett steg som Quinyx gör. Resterande steg görs i följande ordning tillsammans med er som kund.  

Stegen som är markerade med en asterisk(*) är inte nödvändiga men möjliga. 


När kunden är skapad i Quinyx:

 1. Skapa regioner *
 2. Gör enhetsinställningar, skapa resten av enheterna
 3. Lägg till kostnadsställen *
 4. Lägg till projekt *
 5. Skapa avdelningar*
 6. Skapa personalkategorier
 7. Skapa frånvarotyper
 8. Lägg till lönearter
 9. Skapa frånvaroorsaker och koppla lönearter
 10. Lägg till Time Trackers *, koppla TimeTrackers till Löntyper, eller ställ in TimeTracker-regler *
 11. Skapa frånvaroschema *
 12. Skapa övertidsmetoder
 13. Lägg till globala OB-perioder*, övertidsperioder * och helgdagar
 14. Skapa Avtalsmallar
 15. Skapa färdigheter *
 16. Skapa skifttyper
 17. Koppla kostnadsställe / projekt till rätt nivå *
 18. Inställningar för Tid -> Parametrar
 19. Justera rättigheter för chefer, och personal
 20. Inställningar påminnelser *
 21. Importera personal
 22. Koppla personal till avtalsmallar, gör individuella inställningar


Fick du hjälp?