Frånvaro

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I Quinyx finns många sätt att lägga in frånvaro på. För medarbetare med deltidsfrånvaro under kortare eller längre perioder läggs frånvaro på samma sätt som heltidsfrånvaro. Detta innebär att de först schemaläggs på vanligt sätt enligt sin nominella tid. Därefter registreras frånvaron. Vid deltidsfrånvaro kan en automatisk delning av skiften ske i anslutning till att frånvaron registreras.

Behandla en inkommen frånvaroansökan

Klicka på den frånvaroansökan du vill behandla

Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-09-02 kl. 16.15.06.png
 1. Välj skift du vill göra viss åtgärd för
 2. Välj åtgärd för valt/valda skift
 3. Tryck på Tillämpa
 4. Tryck Godkänn om du vill godkänna denna frånvaroansökan
  Macintosh HD:Users:jenniferhagerlid:Desktop:Skärmavbild 2014-09-02 kl. 16.51.18.png

Registrera Frånvaro

Du kan registrera frånvaro från flera olika vyer:

 1. Via ”frånvaro” under schema
 2. Genom att öppna skiftet för den aktuella personen och dagen i någon schemavy och välja ”Frånvaro”
 3. Genom att öppna tidkortet för den aktuella personen och dagen och välja ”frånvaro”

Frånvarodialogen

 1. Se till att du har rätt Anställd
 2. Välj period Från och Till datum. Om frånvaron är hela dagar eller deltidsfrånvaro behöver inte klockslag anges. Om det är frånvaro del av dag anger du vilken tid som frånvaron startar och låter omfattning stå kvar på 100%  (Del av dag är 100 % för den delen av dagen du registrerar frånvaro för).
 3. Ange Frånvaroorsak
 4. Ange aktuell omfattning på frånvaron om det är deltidsfrånvaro
 5. Se till att rutan ”preliminär” är urbockad (används vid planering av frånvaro långt fram i tiden – tex. Semesterplanering)

Åtgärder för de skift som frånvaron omfattar

I nedan exempel har Åsa ett ”oregelbundet” schema med flera skift vissa dagar. Hon är sjukskriven 50% och skall arbeta 4 timmar per dag. Övrig tid är frånvaro som vi eventuellt vill bemanna med ersättare.

 1. Välj skift du vill göra viss åtgärd för.
 2. I exemplet vill jag dela skiften efter 4 timmar och behålla första segmentet och lediggöra det andra.
 3. Välj åtgärd för valt/valda skift
 4. Tryck på Tillämpa
 5. Tryck på Spara
 6. Välj nu de skift du vill göra en annan åtgärd för.
  I exemplet vill jag lediggöra övriga skift.
 7. Spara och gå sedan in i Schema och/eller tid, kontrollera och åtgärda lediggjorda skiften.

Frånvaro visas per default med röda bollar i Schemavyn och svartmarkerat i dagvy och Schemalagd personal.

Justera skiftlängd i frånvarodialogen

Det är möjligt att ändra längden på det underliggande skiftet i frånvarodialogen, vilket kan vara användbart ifall man vill att den anställde ska ersättas för fler eller färre timmar än de som ursprungligen var schemalagda under frånvaron. Denna funktionalitet fungerar både med och utan frånvaroschema.

För att justera skiftets längd klickar du på skiftets timmar . Sedan justeras längden och avslutas med “Tillämpa”. Det är även möjligt att ta bort det underliggande skiftet genom att sätta ny skiftlängd till 00:00.

Denna funktionalitet är avstängt som standard och måste aktiveras under Inställningar → Rättigheter → Tid → Frånvaro → Tillåt ändring av skiftets timmar.

Lönebaserade skift

Fliken Lönebaserad skift i frånvarodialogen visar vad som hände med underliggande skift i en godkänt frånvaro. 


Fick du hjälp?