Bemmana (autobemanna)

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Denna funktion tillåter en automatisk bemanning av lediga skift i valfri period. Hänsyn tas till personalens arbetstidsmått, tidsregler, tillgänglighet samt färdigheter, därefter schemaläggs lediga skift med lämplig personal. Funktionen är tänkt som ett komplement till övriga schemaläggningsmetoder då du önskar fylla luckor i schemat.

Du kan välja vilka skifttyper och medarbetare som ska kunna autobemannas. Du kan även ange en ranking, om det är en medarbetare eller skifttyp som ska autobemannas först så ska den rankas högst, alltså med en högre siffra. 50 rankas högre än 1.

Skifttyp

Personalkortet

Bemanna

Lediga skift kan skapas på olika sätt. Exempelvis går det att skapa optimalt antal skift baserat på försäljning (eller annat lämpligt volymnyckeltal) med hjälp av Prognos-modulen. Se kapitlet Budget och Prognos avsnitt Justera skapade skift. För att bemanna lediga skift automatiskt, välj menyn Bemanna under fliken Schema.

  1. Välj vilka skifttyper som ska bemannas.
  2. Välj avdelningar att bemanna
  3. Ange period
  4. Ta bort intresseanmälningar: Välj om eventuella intresseanmälningar som utnyttjas vid bemanning av skift ska tas bort.
  5. Ta bort generiska skift: Välj om generiska skift ska raderas efter att de använts för att bemanna skift.
    Generiska skift är en inställning i skifttypen som används för att förboka personal utan att definiera arbetsuppgift i förväg. Du kan till exempel bygga ett fast schema åt en anställd med generiska skift och publicera det. När autobemanning används kommer anställda som är schemalagda med generiska skift flyttas till matchande ordinarie skift.
  6. Jämn bemanning:  Välj om Quinyx ska ta hänsyn till avtalets arbetstidsmått vid bemanning. Bemanningen tar längre tid men fördelningen av skift mellan personal blir mer rättvis.
  7. Justera raster: Justera enligt rastebräkningsregler som uppsatta på den anställdes avtal vid behov.
  8. Klicka på knappen Bemanna skift.

Quinyx visar en lista på vilka skift som blev tilldelade och till vem och även skiften där ingen fanns tillgänglig. 


Fick du hjälp?