Personalkort - Avsluta anställning

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

För att avsluta en anställning öppna medarbetarens personalkort under fliken Personal och Anställda, för att redigera.

  1. Klicka på fliken Kategorier.
  2. Anställd: Anställd betyder att personen har en pågående anställning och har tillgång till Quinyx.
  3. Bocka ur fältet Anställd, och ange ett slutdatum. Slutdatumet styr bl.a. fram till och med vilket datum som den anställde har tillgång till Quinyx.
  4. Klicka på knappen Spara.

Återställa avslutad personal

Om du behöver se avslutad personal i listan av anställda, bocka i Visa även inaktiva anställda under Personal och Anställda.

Avslutad personal är markerade med ett rött kryss.

Om du vill återställa personen, kan du öppna upp personalkortet igen, ändra bocka i Anställd under fliken kategorier och klicka på Spara knappen.

Ta bort ett anställningskort

Ett personalkort kan raderas, men all relaterad schema- och stämplingshistorik kommer också att raderas. Ett exempel kan vara om du har lagt till någon av misstag som inte kommer att schemaläggas i Quinyx alls eller kanske  samma person två gånger. För att Ta bort-knappen ska aktiveras måste slutdatum vara före det aktuella datumet.

Observera att vid borttagning av ett personalkort förlorar du ALL historik relaterat till arbetstagaren.


Fick du hjälp?