Schemamall

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Schemamallar används för att skapa ett behovschema, detta skulle exempelvis kunna vara ett evenemang eller speciell vecka, ”Skid-premiär”, ”Jullov”. Man kan skapa ett schema som utfyller extrabehovet. En schemamall byggs upp för en vecka.

Skapa en Schemamall

 1. Gå in på fliken Schema och rubriken Schemamallar
 2. Klicka på ”lägg till-knappen”
 3. Namnge ditt schema genom att fylla i Mallnamn. Till exempel ”Jullov”.
 4. För att börja bygga schemat så klickar du på en dag, exempelvis Lördag. Dagvyn öppnas.
 5. För att lägga till ett skift så väljer du den typ av skift du vill ha i rullistan med skifttyper ”Nytt skift” till höger, bygg på med alla skift som du vill ha på Lördagar, eller klicka på Lägg till.
 6. Ange skifttyp och tid
 7. När du har byggt upp hela dagen går du vidare till nästa dag och bygger osv.
 8. När du byggt upp din vecka kan du se den i översikten. Klicka på kalendern med ”7”:an så kommer du till översiktsbilden.
 9. Vill du ändra någon dag är det bara att klicka på respektive dag för att på nytt komma till dagvyn.

Du kan kopiera skift mellan dagar i samma schemamall, eller mellan olika schemamallar. Gå till en dag i din schemamall. I rullisten “Välj mall” får du upp alla veckodagar från dina andra schemamallar. Välj en dag för att kopiera alla skift för den dagen. Du kan sedan justera/lägga till/ta bort skift.

Rulla ut Schemamallar

Schemamallar används veckovis och kan endast rullas ut veckovis.

 1. Gå in på fliken Schema och rubriken Scheman
 2. Välj den vecka där schemamallen ska användas genom att klicka på det veckonumret längst ut till vänster i månadsvyn.
 3. Klicka på den mall som ska användas
 4. Skiften skapas nu i schemat.

Om du väljer att rulla ut samma, eller en annan, schemamall samma vecka så kommer Quinyx lägga till fler skift utöver de du redan rullat ut. Du får med andra ord dubbelt med skift den veckan.

Beroende på om du lade mallen i en publicerad period eller inte styr huruvida personalen ser skiften i schemat eller ej.


Fick du hjälp?