Personalkort - Vilande personal

Uppdaterad 11/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

Vilande personal innebär att de är inaktiva för schemaläggning och från samtliga listor. Medarbetaren själv har inte tillgång till Quinyx under tiden de är markerade som vilande. Detta kan vara aktuellt vid exempelvis föräldraledighet eller för sommarvikarier. Du kan dock hämta upp personen när som helst.

För att ange att en person är vilande öppna medarbetarens personalkort under fliken Personal och Anställda, för att redigera.

  1. Klicka på fliken Kategorier.
  2. Vilande: Bocka i fältet vilande.
  3. Klicka på knappen Spara.

Återställa vilande personal

Om du behöver se avslutad personal i listan av anställda, bocka i Visa även inaktiva anställda under Personal och Anställda.

Vilande personal är markerad med en gul flagga.

Om du vill återställa personen, kan du öppna upp personalkortet igen, bocka ur Vilande, under fliken Kategorier och klicka på Spara knappen.


Fick du hjälp?