Frånvaro

Uppdaterad 14/4/20 av Leigh Hutchens

Du kan hantera frånvaro på olika sätt i Neo.

Du kan:

  • Se  / godkänna frånvaroansökningar i schemat eller i notifikationscentralen
  • Lägg till frånvaro manuellt
  • Visa time tracker saldon
  • Välj frånvaroschema
  • Radera / ta bort tilldelning / tilldela underliggande skift under perioden

Mer information om frånvaro kan du hitta HÄR.


Fick du hjälp?