Generera OB när minsta veckovila överskrids

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I den anställdes avtal och under fliken Tid, finner du parametern "Skift under dygnsvila". När denna parameter är aktiverad behöver du ange vilken OB-typ som ska genereras när en anställd har ett skift och stämpling som överskrider "Minsta timmar veckovila". 


Fick du hjälp?