Vad kan vara orsaken till att jag inte kan stämpla via mobilen?

Uppdaterad 12/3/21 av Mikael Nylen

Din arbetsgivare kan välja att använda “geofencing” i Quinyx för att säkerställa att du är på arbetsplatsen när du stämplar in från din mobil. I detta fall kommer "Stämpla in"-knappen vara avaktiverad (utgråad) tills din mobil har lyckats säkerställa att du är inom det tillåtna avståndet från din arbetsplats för att stämpla in.

Om du har problem med instämpling kan du följa felsökningsstegen i Platstjänster och stämpling från appen.Fick du hjälp?