Vad kan vara orsaken till att jag inte kan stämpla via mobilen?

Uppdaterad 23/4/19 av Mikael Nylen

Appen använder s.k. "geofencing" för att avgöra om du är inom det tillåtna avståndet från arbetsplatsen för in- och utstämpling. Geofencing avgör din position genom triangulering av mobilmasterna som din telefon för närvarande är ansluten till. Om Wi-Fi och/eller GPS är aktiverat används även det för att ytterligare förbättra snabbheten och träffsäkerheten i positionsavgörandet. Tyvärr har teknologin en del begränsningar. Följande faktorer försämrar dess träffsäkerhet:

  • Om man befinner sig i ett område med dålig mobiltäckning
  • Om man befinner sig i ett avlägset område med få mobilmaster
  • Om Wi-Fi är avaktiverat
  • Om GPS är avaktiverat

Din arbetsgivare avgör inom vilket avstånd från arbetsplatsen du måste befinna dig i för att få stämpla in och ut.  Av erfarenhet vet vi att för korta avstånd påverkar möjligheten att stämpla in och ut snabbt då teknologin inte är träffsäker nog för att att avgöra din position inom ett mindre område. Prata med din arbetsgivare om att öka avståndet successivt tills det fungerar bättre.Fick du hjälp?