Hur kan jag säkerställa att historika stämplingar förblir orörda?

Uppdaterad 12/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

När du arbetar med tidstämpling i Quinyx vill du ofta säkerställa att historiken behålls orörd för att  kunna gå tillbaka och se de stämplade tiderna vid ett senare datum.

För att låsa tidsperioder, och därmed låsa möjligheten att göra ändringar, finns det två funktioner du kan använda.

Lås löneperiod

Denna funktion låter dig välja ett datum. Alla skift och tidstämplingar fram till detta datum kommer då låsas för ändringar, men låter dig fortfarande ändra atteststatus.

Genom att använda denna funktion kan du enkelt stoppa nya ändringar på skift och stämplingar medans du attesterar.

Skapa en skarp lönefil

När du skapar en lönefil kan du välja att bocka ur Preliminär rutan. Om du bockar ur Preliminär kommer du få en ny fråga när du skapar lönefilen, "Vill du uppdatera perioden?" Om du väljer Ja på denna fråga kommer perioden låsas helt, och inga nya ändringar kan göras på skift, stämplingar eller atteststatus för samtliga anställda du inkluderade i lönefilen.

Om du använder Timetrackers är det ett krav att man gör skarpa lönefiler för att säkerställa att Timetrackern kan beräkna tiderna korrekt.


Fick du hjälp?