Tabeller

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic. 

Under fliken Tabeller kan du bland annat registrera orsaker/skäl till frånvaro, lönearter, Time Tracker-konton, kostnadsställen, projekt, frånvaroscheman, övertidsmetoder samt extrafält för anställda. Här hittar du även fält för integrationsnycklar samt undermoduler (om Quinyx Uppgift används).

Det är under denna flik du lägger in din data (t.ex. dina kostnadsställen) för att sedan kunna använda denna i olika sammanhang i Quinyx (t.ex. koppla ett kostnadsställe till en skifttyp). De mest vanligt förekommande fälten i Tabeller beskrivs i egna kapitel.

 • Frånvarotyper - Dessa konfigureras innan frånvaroorsaker och för att kategorisera frånvaroorsakerna som i vissa lönesystem påverkar var transaktionen ska hamna i lönefilen.
 • Frånvaroorsaker - Här konfigureras all frånvaroorsaker som ska finnas i Quinyx, till exempel VAB, semester och sjuk. Frånvaroorsaker kan ha en egen färg, generera en påminnelse och har ofta en löneart kopplad till sig.
 • Grupper för frånvarodagsnumrering - Funktionen används framför allt i Norge,  för att slå ihop flera frånvaroorsaker när man räknar antal frånvarodagar i arbetsgivarperioden.  
 • Lönearter - Här kan man redigera och lägga till lönearter så att det passar lönesystemet som din organisation använder
 • Time Trackers - Time Trackers är tidssaldon som kan spåras av Quinyx, det gäller exempelvis semester, flex, komp. De skapas under menyn i tabeller och kopplas sedan ihop med lönearter i avtalsinställningarna.
 • Konton - Kan användas för att koppla ett kontonummer till en skifttyp
 • Kostnadsställen - Här definieras eventuella kostnadsställen som sedan kan kopplas till enhet, avdelning, skift eller medarbetare.
 • Projekt - Kan användas för att spåra till på ett projekt, projekt skapas under inställningar och kopplas sedan till skifttyp.
 • Frånvaroscheman - Frånvaroscheman kan vara användbara om en medarbetares semester ska dras innan schema är lagt eller om semesterdagar ska dras utifrån nominell arbetstid iställer för schemalagd tid.
 • Användardefinerade fält - dessa skapas för att kopplas till en skifttyp och kan sedan användas för att gruppera och filtrera i schemavyn.
 • Undermoduler - här kan man aktivera undermoduler om man använder modulen Uppgift.
 • Integrationsnyckeltyper - används för att styra och anpassa eventuella integrationer mot andra system. Konfigurera nyckeltyper för enhet , avdelningar, avtal etc och definiera sedan de specifika nycklarna under integrationsnycklar
 • Integrationsnycklar - Styr eventuella integrationer mot andra system. Detta för att kunna definera ett externt värde för en enhet, avdelning etc i samband med integrationer till/från andra system.
 • Övertidstyper - Här kan över, mer- och minustid beräkning konfigureras.
 • Enhetsgrupper - Enhetsgrupper kan skapas om man till exempel har olika röda dagar för olika enheter.
 • Enhetsgruppmedlemmar - definieras vilka enheter som ska vara mer i enhetsgruppen.
 • Extrafält på anställda - definiera fält som syns i personalkortet
 • Licensperioder för Scrive - om man använder tjänsten för att digitalt signera avtal i Quinyx.


Fick du hjälp?