Administratörer

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Under fliken Tid och menyn Administratörer kan man skapa löneadministratörsgrupper. Löneadministratörer har rätt att göra slutattest inför lönekörning. Detta kan exempelvis vara en chef som bara ska attestera specifika avdelningschefer. Löneadministratörsgrupper skapas på samma sätt som vanliga personalgrupper, med undantaget att man också kan välja vem som skall vara löneadministratör för gruppen.

Administratörsgrupper kan ändras via Quinyx web service. Bocka i “Ändringsbar via API” för att tillåta det.

Välj Lägg till 


Sidan har två kolumner, till vänster visas gruppmedlemmar och till höger anställda som inte ingår i gruppen.

  • Börja med att namnge gruppen i fältet ”Gruppnamn”.
  • Medlemmar läggs till i gruppen genom att dubbelklicka på personal i fältet ”Anställda” eller använda drag & drop.
  • Ångrar du ett val kan medlemmar raderas via krysset som återfinns till höger om varje namn.
  • Du kan välja att söka på personal via sökfältet, alternativt välja valfri kategori via rullistan.
  • I rullistan ”Löneadministratör” kan du välja den som ska attestera för gruppen.
  • Klicka på Spara när du är färdig. Du kan även välja att radera en grupp genom att klicka på Radera.


Fick du hjälp?