Chefnotfikationer

Uppdaterad 17/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

 Om “Välj chef på LA” är ibockat

Chefen som är vald i rullistan vid ansökning av frånvaro är den som kommer få notifikation om ansökan. Om ingen chef är vald i rullistan så går det enligt hierakin nedan.

Om “Välj chef på LA” är urbockad

För alla andra typer av notifikationer, och för frånvaroansökningar med denna inställning urbockad, kommer notifikationer skickas i följande ordning:

Om det finns en chef definierad som rapportera till så är det endast denna person som får notifikation om frånvaro/skiftändringar osv.

Om det inte finns rapportera till vald på personalkortet så följs hierakin nedan.

Om anställd tillhör rollen Personal (om steg 1 inte uppfylls så går den vidare till steg 2):

  • Både chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regionschef) som finns i chefsgruppen valda på avdelning
  • Både chef och chefer (chefsgrupp) valda på enheten

Om anställd tillhör rollen Avdelningschef:

Både chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regions chef) som finns i chefsgruppen valda på enheten

Om anställd tillhör rollen Lokal chef (om steg 1 inte uppfylls så går den vidare till steg 2):

  • Chef och chefer (avdelningschef, lokal chef, regionschef) som finns i chefsgruppen valda i regionen
  • Alla med rollen chef som tillhör enheten
  • Alla med rollen chef som tillhör hela kunden

Om anställd tillhör rollen Regionschef (om steg 1 inte uppfylls så går den vidare till steg 2):

  • Alla med rollen chef som tillhör enheten
  • Alla med rollen chef som tillhör hela kunden

Om användare tillhör rollen Chef (om steg 1 inte uppfylls så går den vidare till steg 2):

  • Alla med rollen chef som tillhör enheten
  • Alla med rollen chef som tillhör hela kunden


Fick du hjälp?