Mobil - Tidrapportering/Attestera

Uppdaterad 27/10/20 av Leigh Hutchens

Stämpla in och ut

Om ni har möjlighet på ert företag så går det att stämpla in och ut via mobilen.Vissa företag har valt att ha en annan lösning som t.ex. via en kassa i butiken

 1. Välj fliken Tid. 
 1. Välj Stämpla in längst ner på sidan. 

Om du vill kan du välja "ändra innan stämpling" och i den nya dialogen som kommer upp kan du manuellt välja kostnadsställe, projekt och lägga till en kommentar för stämplingen. Om organisationen du arbetar för aktiverat stämpling inom koordinater så kan du inte stämpla in förrän du är geografiskt nära din arbetsplats och har aktiverat platstjänster för Quinyx appen. Om knappen är grå och du inte kan klicka på den, dubbelkolla dina GPS inställningar och kontakta din chef, du kan hitta mer information om platstjänster och quinyx appen här: https://quinyx.helpdocs.io/l/sv/article/pjrl3l719b-platstj-nster-och-st-mpling-fr-n-appen.

 1. När du sedan ska stämpla ut går du till fliken Tid igen, och välj Stämpla ut 

Ställ in Tillåt åtkomst till platsinfo till Alltid i Quinyx appen

Frånvaroorsaks dialog vid mobil stämpling

Du kan välja en frånvaroorsak om du stämplar in för sent eller går hem för tidigt i våra mobilappar. Det finns även en inställning som gör det möjligt för användaren att ignorera att välja frånvaroorsak. Vi har utvecklat en ny flik i avtal som kommer styra alla inställningar för det mobila stämplingsflödet istället för rättigheter och heter "Mobilt stämplingsflöde". Inställningen som styr frånvaroorsaksdialogen heter "Visa frånvaroorsaksdialog".

Du gör detta genom att välja en frånvaroorsak och lägga till en kommentar om varför du var frånvarande. Efter det klickar du antigen på stämpla in eller ut. Du kan också välja att hoppa över och stämpla in/ut utan att välja frånvaroorsak om detta alternativet finns tillgängligt för dig.

Övertidsdialog vid mobil stämpling

Du kan välja om övertid och mertid ska utbetalas eller sparas som komp när övertid genereras vid in/ut stämpling med våra mobilappar. Det finns även en inställning som gör det möjligt för användaren att ignorera den genererade övertiden. Vi har utvecklat en ny flik i avtal som kallas "Mobilt stämplingsflöde" och kommer styra alla inställningar istället för rättigheter. Inställningen som styr övertidsdialogen heter "Visa övertidsdialog".

Du börjar med att välja om din övertid ska utbetalas eller sparas som komp. Efter detta kan du lägga till en kommentar och stämpla in/ut. Du kan också välja att hoppa över och stämpla in/ut om detta alternativet finns tillgängligt för dig.

Stämpling på uppgift

När du arbetar med uppgifter kan du även stämpla in på varje uppgift som skapats under skiftets tid. När du stämplar in på en uppgift väljer du helt enkelt den uppgiften du vill stämpla in på genom att klicka på den och klickar sedan på "Stämpla in"

Det är viktigt att komma ihåg att när man stämplar på uppgifter så stämplar man inte ut från en uppgift och sedan in på nästa uppgift, utan när du är klar med första uppgiften och vill stämpla in på nästa så väljer du helt enkelt nästa uppgift direkt genom att klicka på den och klickar på "stämpla in" igen. Du blir då instämplad på nästa uppgift direkt. Du kan alltid stämpla in på moderskiftet när som helst du vill genom att markera skiftet och klicka på "stämpla in". När du väl arbetat klart för dagen och vill stämpla ut klickar du på uppgiften eller skiftet du arbetar med just då och klickar på "Stämpla ut".

Attestera 

Du kan attestera och se dina historiska tider i mobilappen eller personalportalen.

 1. Välj fliken Tid 
 1. Välj Attestera. 
 2. Historiska stämplingar visas veckovis. Scrolla för att se andra perioder. Du kan även attestera för en period. För att attestera en stämpling, välj cirkeln för Anställd så att den blir grön och ibockad. 

Kompsaldo, semestersaldo och ackumulerade lönearter

 1. Välj fliken Tid
 2. Klicka på ikonen som visar $ med en ring.   
 3. Här finns 2 menyval - Time Trackers och Lönearter 

Time Trackers

Här kan du se dina aktuella Time Trackers om de spåras i Quinyx. Exempel skulle kunna vara kvarvarande semesterdagar, flex-  eller komp-timmar.

Lönearter

Under menyn lönearter kan du se vilka lönearter som har ackumulerats under en period. Du kan till exempel kolla upp hur många OB timmar som du har arbetat. Klicka på pilen till vänster för att se föregående perioder, eller på kalenderikonen till höger för att gå tillbaka till aktuell period.

Estimerad lön

Under "Estimerad lön" kan du se din estimerade lön för en längre tidsperiod i våra mobilappar. Det maximala antalet dagar du kan se estimerad lön för är en full månad. Funktionen finns tillgänglig under knappen "lönearter" i attestvyn.

Möjlighet att se, lägga till och ändra löneartsutfall per dag i attestvyn

Det är nu möjligt att klicka på en specifik dag i attestvyn och se löneartsutfall för all arbetad tid under dagen. Det är även möjligt att hoppa mellan olika dagar i vyn. I tillägg till detta går det även att lägga till och editera manuella löneartstransaktioner för en specifik dag. Manuella löneartstransaktioner indikeras på ett specifikt sätt så att man kan se skillnaden på vanligt löneartsutfall och de manuella som är möjliga att editera. När man lägger till en manuell löneartstransaktion är följande val möjliga:

 • Vilken stämpling transaktionen tillhör
 • Välj vilken löneartstyp (från alla valbara lönearter)
 • Kvantitet (timmar, minuter).

Denna funktionalitet styrs av rättigheter och är avstängd som standard.


Fick du hjälp?