Mobil - Tidrapportering/Attestera

Uppdaterad 21/2/20 av Christine


Stämpla in och ut

Om ni har möjlighet på ert företag så går det att stämpla in och ut via mobilen.Vissa företag har valt att ha en annan lösning som t.ex. via en kassa i butiken.


Ställ in Tillåt åtkomst till platsinfo till Alltid i Quinyx appen

 1. Välj fliken Tid. 
 2. Välj Stämpla in längst ner på sidan. 
  Notera att för att detta ska fungera behöver du ha GPS aktiverat på telefonen och din Chef måste ha aktiverat rätt inställningar. Oftas kan du inte stämpla in förrän du är geografiskt nära din arbetsplats. Om knappen är grå och du inte kan klicka på den, dubbelkolla dina GPS inställningar och kontakta din chef.
 3. När du sedan ska stämpla ut går du till fliken Tid igen, och välj Stämpla ut 

Attestera 

Du kan attestera och se dina historiska tider i mobilappen eller personalportalen.

 1. Välj fliken Tid 
 2. Välj Attestera. 
 3. Historiska stämplingar visas veckovis. Scrolla för att se andra perioder. Du kan även attestera för en period. För att attestera en stämpling, välj cirkeln för Anställd så att den blir grön och ibockad. 

Kompsaldo, semestersaldo och ackumulerade lönearter

 1. Välj fliken Tid
 2. Klicka på ikonen som visar $ med en ring.   
 3. Här finns 2 menyval - Time Trackers och Lönearter 

Time Trackers

Här kan du se dina aktuella Time Trackers om de spåras i Quinyx. Exempel skulle kunna vara kvarvarande semesterdagar, flex-  eller komp-timmar.

Lönearter

Under menyn lönearter kan du se vilka lönearter som har ackumulerats under en period. Du kan till exempel kolla upp hur många OB timmar som du har arbetat. Klicka på pilen till vänster för att se föregående perioder, eller på kalenderikonen till höger för att gå tillbaka till aktuell period.

Estimerad lön

Under "Estimerad lön" kan du se din estimerade lön för en längre tidsperiod i våra mobilappar. Det maximala antalet dagar du kan se estimerad lön för är en full månad. Funktionen finns tillgänglig under knappen "lönearter" i attestvyn.

Möjlighet att se, lägga till och ändra löneartsutfall per dag i attestvyn

Det är nu möjligt att klicka på en specifik dag i attestvyn och se löneartsutfall för all arbetad tid under dagen. Det är även möjligt att hoppa mellan olika dagar i vyn. I tillägg till detta går det även att lägga till och editera manuella löneartstransaktioner för en specifik dag. Manuella löneartstransaktioner indikeras på ett specifikt sätt så att man kan se skillnaden på vanligt löneartsutfall och de manuella som är möjliga att editera. När man lägger till en manuell löneartstransaktion är följande val möjliga:

 • Vilken stämpling transaktionen tillhör
 • Välj vilken löneartstyp (från alla valbara lönearter)
 • Kvantitet (timmar, minuter).

Denna funktionalitet styrs av rättigheter och är avstängd som standard.


Fick du hjälp?