Personalportalen - Ansök om extra skift

Uppdaterad 20/3/20 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

Du kan önska att ta obemannade skift i Quinyx mobilapp eller på din dator. En gul boll i kalendern indikerar obemannat skift.

  1. Under Mitt Schema, klicka på dagen i kalendern som har ett obemannat skift som du önskar ta.
  2. Bocka i Boka
  3. En pop-up indikerar om du är behörig. Klicka på Acceptera, Neka eller OK, beroende på hur du vill gå vidare. Du ser dagen markerad med en stjärna innan du har tilldelats skiftet.

Du får ett QMail meddelande när ett beslut om din förfrågan har tagits


Fick du hjälp?