Tabeller - Extrafält för anställda

Uppdaterad 15/3/21 av Christine

Den här artikeln gäller Classic. 

I Quinyx kan man förutom de standardfält som finns på personalkortet, lägga till extrafält. Dessa fält kan innehålla information såsom befattning, internt ID, organisatorisk tillhörighet, provanställning etc.

Anpassade fält är enbart synliga i adminportalen och kan rättighetsstyras via Inställningar → Rättigheter → Personal → Anställda → Extrafält.

Skapa extrafält att lägga till

För att lägga till Extrafält gå till Tabeller och välj radioknappen  “Extrafält för anställda”.

För att skapa ett extrafält, klicka på “Lägg till”. En “Konfigurera extrafält”-ruta visas, där du har flera val för varje individuellt fält.

 • Fältnyckel - används för att identifiera fältet i API-anrop eller vid mappning av PDF.
 • Titel - Synliga namnet på fältet
 • Fälttyp
  • Text
  • Datum
  • Kryssruta
  • Meny med valbara alternativ
 • Reguljärt uttryck - Här kan du ange det tillåtna formatet på den angivna texten. Till exempel, att ett personnummer tillåter endast siffror i formatet  NNNNNN-NNNN.
 • Tooltip - Tooltipen är informativ text för fältet. Det visas när man håller muspekaren över fältet samt när valideringen av ett reguljärt uttryck inte lyckas.
 • Obligatoriskt - Obligatoriska fält måste fyllas i
 • Unikt - Fältets värde måste vara unikt (ex. personnummer, externt anställnings-ID etc.)
 • Spara - Klicka på Spara för att spara ditt extrafält.
Observera att om du sätter ett anpassat fält som “Obligatoriskt” innebär detta att medarbetare inte kan sparas nästa gång en förändring är gjord om inte detta fält är korrekt ifyllt.


Fick du hjälp?