Avtalsmallar - Helgdagar

Uppdaterad 15/3/21 av Leigh Hutchens

Den här artikeln gäller Classic.

I fliken Helgdagar finns rutan Använd standardhelgdagar, som i regel är ibockad och innebär att avtalsmallen ärver de standardhelgdagar, med respektive OB- och övertidsperioder samt ev. minskning av nominell tid, som är inlagda i undermenyn OB-tid/Helgdagar i flikarna Tid samt Inställningar. Om andra regler på helgdagarna ska tillämpas på avtalsmallen ska rutan Använd standardhelgdagar bockas ur.

Ett viktigt exempel är om avtalsmallen ska omfatta en personalgrupp som har en avvikande minskning av nominell tid på de inlagda helgdagarna. När rutan Använd standardhelgdagar är urbockad kan nya helgdagsregler ställas in genom knappen Lägg till. Se kapitlet Helgdagar för instruktioner om hur du lägger till helgdagar och styr om en minskning av den nominella tiden på helgdagarna ska ske eller inte.


Fick du hjälp?